Oleje, produkty petrochemiczne, specjalistyczne chemikalii, w tym wrażliwe na temperaturę i ładunki niebezpieczne, jak również inne rodzaje ładunków płynnych mogą być dostarczane od drzwi do drzwi z odpowiedną kombinacją transportu i odpowiednim rozwiązaniem pakowania do każdego celu, są to: tradycyjne beczki aż do kontenerów ISO-flexi zbiorników, cystern i IBC, wszystko zależy od wielkości ładunku i konkretnych wymagań klienta.

NORTEDA jest w stanie zorganizować "intermodalne" transportowanie ładunków płynnych. Jedną z korzyści, które dajemy naszym klientom, jest kilka trybów transportowania: kolejowe, wodne i ciężarówką. Ze względu na zmniejszone przeładunki wykonujemy cały proces transportowania i zmniejszamy straty lub uszkodzenia ładunku.

NORTEDA działają na Litwie, Łotwie, w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech, w Bułgarii i Austrii, które łatwo dostępne dla barek, cystern kolejowych i samochodów ciężarowych. Ta główna lokalizacja oznacza, że jesteśmy idealnie położone, aby zapewnić szybkie połączenie między pochodzeniem produktu i miejscami przeznaczenia preferowanymi przez naszych klientów.

Możemy również pomóc z przechowywaniem płynnych ładunków w Europie, zwłaszcza w krajach bałtyckich, NWE i Morza Śródziemnego.