Norteda UAB

NORTEDA jest jednym z niezależnych handlowców ropy naftowej, chemikaliów i produktów naftowych

Pomagamy dokonać handlu. Poruszamy fizyczne surowcy, z miejsc, gdzie one są obfite tam, gdzie one są najbardziej potrzebne - rzetelnie, sprawnie i odpowiedzialnie.

Nieważne, czy jesteście producentami, istniejącymi lub potencjalnymi partnerami w rządzie lub firmie, lub użytkownikami końcowymi, mamy zaangażowanie i niezbędne zasoby, aby pomoć dostać się bliżej do państwa celów.

Dodajemy wartość na każdym etapie łańcucha dostaw. Mamy dostęp w trudno dostępne miejsca. Oferujemy doradztwo techniczne i wsparcie doradcze. Budujemy infrastrukturę i logistykę, aby usprawnić i ułatwić transportowanie. Dostarczamy w terminie, zgodnie ze specyfikacją towarów tam, gdzie one są potrzebne.

Każdego dnia rozwijamy nasze szlaki handlowe i kategorie produktów. W każdym momencie poprawiamy logistykę, wprowadzamy nowych kontrahentów i wzmacniamy powiązanie między końcowymi dostawcami i użytkownikami. Inwestujemy w innowacje, w celu bardziej efektywnego biznesu.

Główną działalnośią NORTEDY jest fizyczny handel i logistyka; nasze aktywy i inwestycje uzupełniają i wzmacniają tą działalność. Klienci ropy naftowej i produktów naftowych. Jesteśmy kompleksowymi usługodawcami ze strategicznie położonym przechowywaniem i mieszanymi aktywami, transportowaniem i siecią logistyczną.