Produkty z ropy

Produkty z ropy są materiały pochodzące z surowej ropy (ropa naftowa) i są przetwarzane w rafineriach ropy naftowej. W przeciwieństwie do produktów petrochemicznych, które są zbiorem dobrze zdefiniowanych czystych związków chemicznych, produkty ropopochodne są złożone mieszaniny. Większość ropy naftowej jest przekształcana na produkty naftowe, który zawierają kilka klas paliw.

W zależności od składu surowego oleju i w zależności od wymagań rynku, w rafineriach mogą być produkowane różne udziały produktów naftowych. Największy udział produktów naftowych jest używany jako "nośniki energii", czyli różne gatunki oleju napędowego i benzyny. Paliwa te zawierają lub mogą być mieszane, aby dać benzyny, paliwo lotnicze, olej napędowy, olej opałowy i cięższy olej opałowy. Cięższe (mniej lotne) frakcje mogą być również wykorzystywane do produkcji asfaltu, smoły, wosku parafinowego, oleju i innych ciężkich olejów. Rafinerie wytwarzają także inne substancje chemiczne, niektóre z nich są stosowane w procesach chemicznych do produkowania tworzyw sztucznych i innych przydatnych materiałów. Tak jak nafta często zawiera kilka cząsteczek zawierających siarkę procent elementarnej siarki jest często produkowany jako produkt naftowy. Węgiel w postaci koksu naftowego i wodoru może być również wytwarzany jako produkt naftowe. Wodór wytwarzany jest często stosowany jako półprodukt do innych procesów rafinacji ropy naftowej, takich jak hydrokrakowanie i hydroodsiarczanie.