Biodiesel odnosi się do oleju roślinnego lub oleju na bazie tłuszczu zwierzęcego, składającego się z długołańcuchowego alkilu (metylu, etylu lub propylu), estrów. Biodiesel jest zazwyczaj z lipidów reagujących chemicznie (np, olej roślinny, tłuszcz zwierzęcy z produkcji alkoholu estrów kwasów tłuszczowych.

Biodiesel jest przeznaczony do stosowania w standardowych silnikach, a zatem różni się od olejów roślinnych i odpadów stosowanych do paliwa skonwertowanych silników Diesla. Biopaliwo może być stosowane samodzielnie lub zmieszane z petrodiesel w dowolnych proporcjach. Mieszanki biodiesla można również stosować jako olej opałowy.