Benzyna ciężka jest pośrednim strumieniem węglowodórów ciekłych pochodzących z procesu rafinacji ropy naftowej.

Ona jest najczęściej odsiarczoną a następnie katalitycznie reformowana i ponownie organizuje struktury cząsteczek węglowodorów w ciężkiej benzynie, jak również łamie niektóre cząsteczki na mniejsze cząsteczki do produkowania komponentu wysokiej oktanowej benzyny (lub benzyny).

Istnieją setki różnych źródeł ropy naftowej na świecie i każdy ma swój unikalny skład. Istnieją również setki rafinerii naftowych i każda z nich jest przeznaczona do przetwarzania zarówno specyficznej ropy naftowej lub rodzajów olejów surowych. Benzyna ciężka jest pojęciem ogólnym, jak każda rafineria produkuje własne benzyny ciężkie z własnymi unikalnymi początkowymi i końcowymi temperaturami wrzenia i innymi cechami fizycznymi.