Olej napędowy jest produktem fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC). Jest to jeden z najważniejszych procesów konwersji stosowanych w rafineriach ropy naftowej. Jest on powszechnie stosowany do konwersji o wysokiej temperaturze wrzenia frakcji, o wysokiej masie cząsteczkowej węglowodorowe z ropy surowych olejów bardziej cenne benzyn, gazów olefinowych i innych produktów. Pękanie węglowodorów ropopochodnych pierwotnie było z krakingu termicznego, który został niemal całkowicie zastąpiony przez kraking katalityczny, ponieważ produkuje więcej benzyny o wyższej liczbie oktanowej. Wytwarza również gazy produktów ubocznych, które są bardziej olefinowe, a tym samym bardziej cenne niż te wytwarzane przy pomocy krakingu termicznego.

Surowiec do FCC zwykle, ta część ropy naftowej, która ma początkową temperaturę wrzenia 340 °C lub powyżej przy ciśnieniu atmosferycznym i średniej masie cząsteczkowej w zakresie od około 200 do 600 i powyżej. Ta część ropy naftowej często nazywana jest ciężkim olejem gazowym lub próżniowym olejem gazowym (HVGO).

Straight-run vacuum gasoil
Wide hydrocarbon spread produced in process of black-oil vacuum distillation. It is used in production of base oil and paraffin wax, as feedstock for Pyrolysis, Hydrocracking and Catalytic Cracking Units.

Hydrotreated vacuum gasoil
Heavy ends of Hydrocracking or Vacuum Gasoil Hydroconversion Units with sulphur content less than 0,5%. It is the ideal feedstock for Catalytic Cracking and Pyrolysis Units.

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

DESCRIPTION

TYPES

TU RB 300220696.004-2001

TU RB 300220696.023-2004 (hydrotreated)

А

B

Breakup:
a) distilled up to 350 °C, %
max.
b) 90% distilled, °C,
max.18

53518

535-

530

Density at 20 °C, kg/m3,
max.

870-950

870-950

910

Kinematic viscosity at 50 °C, mm2/sec

5,0-25,0

25,1-50,0

max. 32,0

Sulphur content, w.% max
1 type
2 type
3 type


1,0
2,5
-


1,0
2,5
-


0,2
0,3
0,5

Pour point, °C,
min.

16

16

max. 41

Flash point in open crucible, °C, min.

110

140

160

Vanadium content, w.%,
max.
Group 1
Group 20,0005
0,00100,0005
0,00100.0005

Cocking behavior, w.%, max.

0,4

0,4

0,2