Olej paliwowy jest frakcją otrzymaną z destylacji ropy naftowej, albo jako destylat lub pozostałość. Ogólnie mówiąc, olejem paliwowym jest każdy produkt naftowy, który spala się w piecu lub kotłu do wytwarzania energii cieplnej lub używany w silniku do generowania mocy, z wyjątkiem olejów mających temperaturę zapłonu około 40 °C (104 °F) i oleje spalonych w palnikach. W tym znaczeniu, olej napędowy jest typem oleju paliwowego. Olej paliwowy składa się z długich łańcuchów węglowodorowych, zwłaszcza alkany, cykloalkany i związków aromatycznych. Olej opałowy termin używany także w dosłownym znaczeniu tylko w odniesieniu do najcięższych paliw komercyjnych, które mogą być uzyskane z ropy naftowej, cięższych niż gasoliny i benzyny.

BASIC SPECIFICATIONS

                Name of characteristic

GOST 10585-99

Rated value for M-100 grade

Kinematic viscosity at 100 0C, m2/s (cSt), max.

50,0·10-6 (50)

Ash content, %, max for fuel oil:

 

with low ash content

0,05

with medium ash content

0,14

Sulfur content, wt %, max, for fuel oil:

 

type IV

2,0

type V

2,5

type VI

3,0

Pour point, °C, max

25