Parafina to jest biała lub bezbarwna miękka stała pochodząca z ropy naftowej, węgla i łupków bitumicznych, która składa się z mieszaniny cząsteczek węglowodorowych zawierających od dwudziestu do czterdziestu atomów węgla. Ona jest w postaci stałej w temperaturze pokojowej, a zaczyna się topić w przybliżeniu powyżej 37 ° C (99 ° F).

Jego temperatura wrzenia jest> 370 ° C (698 ° F) wnioski. Typowe aplikacje dla wosku parafinowego to smarowanie, izolację elektryczną i świece. Różni się ona od nafty innego produktu petrochemicznego, który jest czasami nazywany parafiną.

W chemii, parafinę wykorzystują synonimicznie z alkanem, co oznacza węglowodory o ogólnym wzorze CnH2n + 2. Nazwa pochodzi od łacińskiego parum ("ledwo ") + affinis, czyli "brakuje powinowactwa" lub "brak reaktywności", odnosząc się do niereaktywnej natury parafiny.